Det bidde FRA inlägg igen…

Regeringen har backat, en liten bit man hur långt och har de nått till den etiska gränsen som kan accepteras? De 15 ändringarna och kommentarer.

1. Ändamålen för när signalspaning får användas preciseras och anges i lag i stället för i förordning.

Bra, då kan vi se vad som gäller, och kan rösta om det…

2. En särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. I det gamla förslaget skulle tillstånd prövas av en nämnd.

Det är dock MYCKET viktigt att domstolen blir öppen och att dess arbeta kan granskas av folket. Kan vi inte granska domstolen är det bara nyspråk.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning, även för regeringens behov.

4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.

Vad är ett trafikstråk? Har det fattat något om internet, data trafik? Kan man skapa en lag som reglerar något utan att ha fattat grunderna, detta känns som en formulering som om alla telefon samtal skulle behöva ha en frankering när man börja ringa. Om trafikstråk är all trafik i en kabel t.ex. ut från landet? Är jag mist lika oroligt.

5. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas.

Man får det ta in informationen som en del av ett ”trafikstråk”? Hur skall man kunna avgöra? Jag sitter i sverige, pratar med svenskar via datorer runt om hela världen, I bland går trafik från mig till både svenska och andra mottagare. Detta i samma ip-paket. De har inte fattat grunderna i hur internet fungerar det går inte att skapa en fungerade kabel spaning lag utan detta, utan att fundera på och lösa det komplexa tekiska frågorna.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Låter som en bra grundtanke.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Låter bra, kunde man inte ta in FRA också samtidigt, backa detta och studera på vem som skall gö5ra vad när och hur. Problem som terrorism skulle kanske kunna hitta en ansvarig myndighet då. Är terrorism ett yttre hot mot sverige, FRA, ett säkerhetshot, SÄPO, ett brott, Polisen, eller ett miltärthot MUST? Nej våra behove ar spaing, och andra tvångsmetoder ser ut att behöva en övergripande kontroll.

8. Särskilt tillstånd krävs för att använda fysiska personer som sökbegrepp.

Man inte att avlysna fysiska personer?

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

Utan detaljer kan vara bra eller på tok för slappt. Skall DI få tillgång till allt och kontrollera att det följs, eller bara ställa frågor? Typ har ni gjort fel?

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

Jag skulle vilja se att allt lades in för domstols kontroll 1, 5 10, 25 och 50 år efter spaningen. Detta skulle ge samma skälvcensur på de spanande myndigheterna som deras spaning får på allmänheten.

11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.

När? Hur? Alla som fått någon information skickad till myndigheten? Bara de som maskinerna filtrerat ut som spänade, eller bara det som mänsiskorna sedan valt att tycka det är kul att kolla på?

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Är det skulldiga att medela resutatet, och vad de hittat?

13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal.

Mycket vagt, imho med vilka får man föra själavårdande smatal? Mamma, Pappa, komisen i USA? Tyskland, Teheran? Måste denna person ha ett special yrke? Msået denna person vara registerad och svensk? Borde inte i grunder 99% av det som man utgersig för att vara mest intresserad av hanmna i denna information grupp? Man pratar om terrorister, menar islamiskafundamentala terrorister. Dessa gör sins brott i ett själavårdande syfte, de vill nå himlen som martyrer, alltså allt de plannerar måste FRA genast förstöra?

14. Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år.

Det känns överlag länge, i sig har jag sparat trafikdata längre, i form av tcpdumpar…

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen undersöka om FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Kan vi inte kolla om det är vädra intrånget oxå, hur det påverkat svenskarna, våra liv. Det finns tecken på att den tyska motsvarighetn till lag gort att krislinjer som rädda berane och linade fått mycket mindra samtal att tyskarna är räddare för att söka hjälp för att detta kan komma at avlyssnas av en militär. Sådan utveckiling är farlig.

Mer då?

Men det viktigaste är vad som inte står vilka delar av förslaget som ligger kvar, vad dessa betyder. Jag ser inte nyordet samverkanspunker, eller massavlyssingstationer i förändringarna? För mig är integretsbrottet inte när människa på FRA, eller datorn som gör delar av det mänskliga

jobbat automagist väljar att studera min chatt, mail, eller telefon samtal. Integretetsbrottet kommer när myndighetetväljer att ta en kopia på vad jag säger för att analysera detta. Inte ett ord om detta, jag utgår attså från att FRA även med dessa förändringar kommer att massavlyssna all internet trafik.

Betyg, bra att ni funderade på att lyssna, synd att ni inte fattade något. Den blir ett klart:

NEJ!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

En reaktion på “Det bidde FRA inlägg igen…

  1. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Analys: Camilla Lindberg & Co. verkar blivit grundlurade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>